Divisional contacts of Sri Lanka Badminton

ශ්‍රී ලංකා පාසල් බැඩ්මින්ටන් සංගමයේ කලාප සමිබන්ධිකාරක ගුරු මහත්ම මහත්මි පිළිබඳ තොරතුරු. ජාතික කණිෂ්ඨ බැඩ්මින්ටන් කලාප තරග සියලුම විමසිමි සදහා සමිබන්ධිකාරක මහත්ම,මහත්මින් අමතන්න.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *